Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

MIFUKO TRUST

Ajatus Mifuko Trustin perustamisesta syntyi Mifuko Oy:n perustajien Minna Impiön ja Mari Martikaisen saamasta palautteesta naisyhteisöiltä ja halusta huomioida eritystarpeet paremmin käsityöläisryhmien keskuudessa. Mifuko Trustin tavoite on parantaa paikallisten yhteisöjen hyvinvointia sekä avustaa tiedon ja ammattitaidon kasvattamisessa.

Mifuko Trust pyrkii:

• kehittämään paikallisten naiskäsityöyhteisöjen toimintaedellytyksiä,

• tukemaan kestävän kehityksen periaatteita,

• edistämään kansainvälisen tietotaidon vaihtamista ja ylläpitämään paikallista käsityötraditiota Akamba-heimon alueella Kenian maaseudulla Machakoksen alueella.

 

Mifuko Trust tavoittaa toiminnallaan laajan joukon naisia

Mifuko Trust on vuonna 2012 Mifuko Oy:n perustama hyväntekeväisyysyhdistys. Se toimii yhdessä Mifuko Oy:n 14 käsityö- ja lainaryhmän kanssa. Jokaiseen ryhmään kuuluu kuuluu noin 35 jäsentä, yhteensä Mifuko Trust tavoittaa yli 400 naista ja heidän perheensä Machakoksen alueella Kenian maaseudulla.

Käsityöläisten koulutustaso on usein heikko ja he työskentelevät pienviljelijöinä, vapaa-aikanaan naiset punovat Mifukon koreja. Ilmastonmuutos on vaikuttanut päiväntasaajan seudulla muuttaen sadekausien rytmiä. Kuivien kausien lisääntyminen on tehnyt maanviljelystä ja sadon onnistumisesta epävarmempaa. Sen myötä muiden tulonlähteiden, kuten koreista saatavan tulon merkitys on kasvanut.

Naisten käsityö- ja lainaryhmä antaa naisille toimeentulonlähteitä, joita heillä ei ole aikaisemmin ollut. Oma toimeentulo antaa heille mahdollisuuden esimerkiksi investoida pienyritystoimintaan tai kouluttaa lapsiaan. Se takaa heille myös itsenäisyyden, koska he eivät ole riippuvaisia puolisojensa toimeentulosta.

 

Miten Mifuko Trust ja Mifuko Oy tekevät yhteistyötä

Mifuko Oy yhdistää kenialaisen käsityön suomalaiseen suunnitteluun hankkien perinteisille käsitöille uusia markkinoita. Ajatus on kaupan avulla parantaa naisyhteisöjen toimeentuloa. Mifuko Trust pyrkii antamaan erityistä tukea ryhmien jäsenille. Yhdistyksen hankkeet tähtäävät naisten tietotaidon ja ammattitaidon kartuttamiseen, yrittäjyyden tukemiseen sekä hyvinvoinnin edistämiseen yhteisöissä. Työskentelemme pääosin naisten kanssa, mutta myös miehet ovat tervetulleita ryhmiin. Naisten voimauttaminen on tehokas tapaa auttaa koko kyläyhteisöä. Mifuko Trustin hankkeet jäävät pysyvinä kohteisiinsa ja siirtyvät yhteisöjen omistukseen.

 

Seuranta ja raportointi

Mifuko Trust vastaanottaa säännöllisesti tietoa naisryhmien jäseniltä heidän tarpeista ja toiveista. Tällä tavoin tiedämme parhaiten millaisia hankkeita kehitämme ja miten käynnissä olevat hankkeet edistyvät. Paikallinen konsultti raportoi hankkeiden etenemisestä ja Impiö ja Martikainen vierailevat säännöllisesti paikan päällä.

 

Jos haluat lisätietoja, osallistua tai tukea toimintaamme ota yhteyttä: info@mifuko.fi