Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

REILU KAUPPA

Mifuko tukee tuotannossaan paikallisten kenialaisten työpajojen toimintaa ja käsityöläisten hyvinvointia.

Mifuko valmistaa tuotteet ympäristöystävällisesti.  

Mifukon yhteistyökumppanina toimivat työpajat tarjoavat työntekijöilleen jatkokoulutusta, säännöllisen toimeentulon ja hyvät työolosuhteet sekä kouluttavat uusia käsityöläisiä ammattiin.

Mifukon tuotteiden valmistusketju on avoin ja läpinäkyvä. Tiedämme, ketä työpajoilla työskentelee, sekä miten ja milloin töitä tehdään. Varmistamme, että työskentelyolosuhteet ovat kaikin puolin kunnossa.

Lue lisää siitä kuinka noudatamme Reilun Kaupan 10 periaatetta:

NÄIN MIFUKO TOIMII

  • Mifuko ylläpitää pitkäaikaisia suhteita naisten self help-ryhmien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
  • Mifukon tuotteet valmistetaan käsityönä Keniassa
  • Mifuko toimittaa tarvittaessa yksityiskohtaista tietoa koko toimitusketjusta.
  • Mifuko maksaa tilausten yhteydessä 50 % ennakkomaksun ja 50 % kun tuotteet ovat valmiita.
  • Suunnitteluprosessin aikana Mifuko toimii yhdessä käsityöläisten kanssa huomioiden heidän osaamisensa ja toimituskapasiteettinsa.
  • Mifuko kehittää jatkuvasti yrityksen sisäistä seurantajärjestelmää (Internal Monitoring System, IMS) varmistaakseen, että WFTO:n määrittelemät Reilun kaupan 10 periaatetta toteutuvat läpi toimitusketjun.

Lue lisää WFTO:n kymmenestä Reilun kaupan periaatteesta (englanniksi): http://wfto.com/fair-trade/10-principles-fair-trade

 

KYMMENEN REILUN KAUPAN PERIAATETTA JA KUINKA MIFUKO NOUDATTAA NIITÄ

1. Mahdollisuuksien luominen taloudellisesti heikossa asemassa oleville tuottajille

Mifuko luo mahdollisuuksia Kenian maaseudun ja pienten kylien naisille.

Mifuko toimii yhteistyössä yli 600 käsityöläisen kanssa. Käsityöläisten joukossa on korintekijöitä, matonkutojia, laukuntekijöitä ja koruseppiä. Käsityöläiset eivät työskentele Mifukon tilausten parissa koko vuotta. Yli 90 % Mifukon yhteistyökumppanina toimivista käsityöläisistä on kotoisin maaseudulta ja heidän taloudellinen asemansa on hyvin heikko.

2. Läpinäkyvyys ja avoimuus

Mifuko toimittaa tietoa toimitusketjun kaikista toimijoista.

Mifukon omistajat Minna Impiö ja Mari Martikainen tapaavat käsityöläisiä tavallisesti kaksi kertaa vuodessa. Mifukon paikallinen konsultti tapaa käsityöläisiä säännöllisesti kaksi kertaa viikossa. Näissä tapaamisissa keskustellaan siitä, millä keinoilla tuotantoa voidaan kasvattaa ja liiketoimintaa parantaa sekä ympäristöystävällisestä ja kestävästä tuotannosta ja terveyskysymyksistä.

3. Reilun kaupan käytännöt

Mifuko ylläpitää pitkäaikaisia suhteita käsityöläistuottajien kanssa.

Mifuko ottaa huomioon käsityöläistuottajien henkilökohtaiset taloudelliset ja sosiaaliset tarpeet sekä ympäristön asettamat vaatimukset eikä maksimoi liikevoittoaan käsityöläisten kustannuksella. Käsityöläiset kunnioittavat sopimuksia ja toimittavat tuotteet sovitussa ajassa sekä pitävät kiinni sovituista laatuvaatimuksista ja määritellyistä tuoteominaisuuksista. Mikäli laadun tai tuotteiden toimitusten kanssa on hankaluuksia, käsityöläiset konsultoivat Mifukon paikallista konsulttia. Kompensaatiosta sovitaan erikseen kun toimitettu määrä tai laatu ei vastaa sitä, mistä on sovittu ja maksettu. Ymmärrämme, että uusia käsityöläisiä koulutettaessa tarvitaan harjoitusta, jotta haluttu laatutaso saavutetaan. Mifuko ostaa myös kakkoslaatuiset tuotteet rohkaistaakseen käsityöläisiä vaalimaan perinteisiä käsityötaitoja ja opettamaan niitä nuoremmille sukupolville sekä auttaakseen ryhmiä työllistämään enemmän käsityöläisiä. Mifuko ei peru tilauksia eikä hylkää toimituksia.

Mifuko suorittaa tehdyistä tilauksista 50 % ennakkomaksun. Varmistamme, että raha toimitetaan perille käsityöläisille, jotka valmistavat tuotteet.

Mifuko pitää käsityöläistuottajien kanssa yllä luottamukseen ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvia pitkäaikaisia suhteita, jotka edesauttavat yhteistyön kasvua ja kehitystä. Mifuko on aktiivisesti yhteydessä käsityöläiskumppaneihinsa. Mifuko suojelee käsityöläisten kulttuuri-identiteetin ja perinteisten taitojen säilymistä.

4. Reilu palkka työstä

Mifuko luo taloudellista turvaa käsityöläisille.

Mifuko sopii tuotteista maksettavan reilun korvauksen yhteisymmärryksessä käsityöläistuottajien kanssa. Käsityöläiset saavat Mifukolle myymästään kiondokorista korkeamman hinnan kuin he saisivat vastaavasta tuotteesta paikallisella torilla. Mifuko maksaa tuotteet kappaleittain. Vuonna 2015 koreihin käytettävän muovimateriaalin toimittajaa ja toimitustapaa vaihdettiin ja materiaalin käsityöläisille hankkii nyt Mifuko. Tämän seurauksena käsityöläiset saavat materiaalin aiempaa edullisemmin, mutta koreista maksettava korvaus pidettiin samana. Käsityöläisille jää siten enemmän rahaa käteen kuin aikaisemmin.

Lainan ja käteisvarojen saanti voi olla maaseudun käsityöläisille iso haaste, ja on erityisen tärkeää, että he saavat palkkionsa ilman viivästyksiä. Mifuko maksaa tekemistään tilauksista 50 % ennakkomaksuna. Mifuko käyttää palkkioiden maksuun M-pesaa, joka on kenialainen matkapuhelimissa toimiva rahansiirtopalvelu. Rahansiirtokulut maksaa Mifuko. M-pesan käyttäjät voivat tallettaa rahaa matkapuhelimella käytettävälle M-pesa-tilille tai lähettää sitä toiselle M-pesan käyttäjälle. Talletetut rahat voidaan vaihtaa käteiseksi rahaksi paikallisessa M-pesa-kioskissa tai haluttaessa siirtää pankkiin. Kioskien verkosto Keniassa on tiheä ja tämä on käsityöläisten kannalta joustavampi ja parempi tapa palkkioiden vastaanottamiseen kuin tilisiirto pankkiin. Kenialaisista alle kymmenesosalla on pankkitili. Lisäksi korintekijöidemme lähin pankki on Machakoksen kaupungissa ja pankkimatka vie käsityöläisiltä koko päivän.

Mifuko luo käsityöläisille mahdollisuuksia elättää itsensä käsityöläisammattia harjoittamalla. Suurimmalle osalle self help-ryhmien käsityöläisistä pääasiallinen elinkeino on maanviljely ja he valmistavat Mifukon koreja kun heillä on aikaa. Koriemme valmistaminen tuo maaseudun naisille tärkeää lisätuloa. Jos sato ei onnistu, korien tekeminen turvaa toimeentulon.

5. Ei lapsityövoimaa eikä pakkotyötä

Mifuko vierailee käsityöläisten luona säännöllisesti.

Kun self help-ryhmien naiset tienaavat omaa palkkaa, se parantaa koko perheen taloudellista tilannetta. Naisilla on varaa lähettää lapsensa kouluun sen sijaan, että lapset joutuisivat töihin. Varmistaakseen, että lapsityövoimaa ei käytetä, Mifukon konsultti vierailee käsityöläisryhmien luona viikoittain.

6. Syrjinnän vastustaminen, sukupuolinen tasavertaisuus ja naisten taloudellinen voimaannuttaminen.

Mifuko toivottaa tervetulleeksi kaikki täysi-ikäiset käsityöläiset sukupuolesta riippumatta.

Mifukon toimintatapaan kuuluu sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen. Sekä naiset että miehet ovat tervetulleita liittymään käsityöläisryhmiin. Kiondokorien valmistaminen on turvallista myös raskaana oleville naisille ja työhön palanneille imettäville äideille. Valtaosa korintekijöistä on iältään 29 ja 70 vuoden väliltä, mutta kaikki täysi-ikäiset voivat liittyä käsityöläisryhmiin ja aloittaa korien valmistamisen.

7. Hyvien työskentelyolosuhteiden varmistaminen

Mifukon tuotteet on valmistettu turvallisissa olosuhteissa.

Mifuko on tietoinen yhteistyökumppaninamme toimivien käsityöläisryhmien terveys- ja työturvallisuusolosuhteista. Vierailemme kaikkien käsityöläisryhmien luona säännöllisesti ja keskustelemme turvallisista olosuhteista ja parannuksista. Mifukon kiondokorit valmistetaan elintarvikelaatuisesta polyeteenimuovista ja luonnon sisalkuidusta. Molempien materiaalien käyttö on turvallista, eivätkä ne ole haitallisia käsityöläisten terveydelle. Käsityöläisemme valmistavat koreja pääasiallisesti kotonaan ja kerran viikossa he kokoontuvat yhteiseen tilaan tapaamaan toisiaan. Käsityöläisillä on saatavillaan puhdasta vettä ja kuivakäymälät. Työajat ja työolosuhteet noudattavat paikallisia lakeja ja ILOn sopimuksia.

8. Tuotannon järkeistäminen ja työtehokkuuden parantaminen

Mifuko auttaa käsityöläisiä kasvattamaan osaamistaan.

Mifuko kouluttaa käsityöläisryhmiä viikoittaisissa tapaamisissa. Työskentelemme yhdessä tuotekehityksen eteen sekä viimeistelytaitojen ja laadun parantamiseksi. Koulutus auttaa käsityöläisiä parantamaan työnsä laatua ja sitä kautta kehittämään liiketoimintaansa. 

9. Reilun kaupan esiintuominen

Mifuko kasvattaa tietoisuutta Reilun kaupan tärkeydestä.

Mifuko kasvattaa tietoisuutta Reilun kaupan toiminnasta sekä ymmärrystä sen tärkeydestä esittelemällä asiakkailleen Reilun kaupan periaatteisiin perustuvaa tuotantoaan. WFTO:n sertifioituna jäsenenä Mifuko tuo WFTO:ta esiin monien tapahtumien ja kansainvälisten messujen yhteydessä. World Fair Trade Organization WFTO on maailman suurin maailmanlaajuinen Reilun kaupan järjestöjen verkosto, jonka jäsenet sitoutuvat sataprosenttisesti noudattamaan WFTO:n määrittelemiä Reilun kaupan periaatteita. Mifuko tarjoaa asiakkailleen runsaasti informaatiota tuotteistaan ja niiden tekijöistä.

10. Ympäristön kunnioittaminen

Mifuko valmistaa tuotteet mahdollisimman ympäristöystävällisesti.

Mifukon tuotteet ovat käsintehtyjä. Korien tuotanto on vähäpäästöistä. Kierrätysmateriaaleja ja läheltä hankittuja paikallisia materiaaleja käytetään kun se on mahdollista. Koreissa käytetty sisal on kasvatettu alueella, jossa korit tehdään. Musta polyeteenimuovi valmistetaan paikallisen muovitehtaan tuotannossa syntyvästä leikkuujätemateriaalista.

MUITA HANKKEITA

Mifuko Trust on Mifuko Oy:n vuonna 2012 perustama hyväntekeväisyysyhdistys, joka toteuttaa yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa hankkeita, joiden päämääränä on kestävällä tavalla parantaa kenialaisten käsityöläisten toimeentuloa ja elämänlaatua. Mifuko Trustin tavoitteena on edistää käsityöläisten työllistymistä Keniassa sekä kehittää heidän taitojaan toimia yrittäjinä.